Informace o zpracování osobních údajů

 1.      Osobní údaje

V souvislosti s nákupem v našem e-shopu nám poskytujete své osobní údaje. V tomto dokumentu bychom Vás chtěli informovat o tom, jaké osobní údaje o Vás shromažďujeme a jakým způsobem je dále používáme.

 

Své osobní údaje poskytujete společnosti Yes, I am fashion, s.r.o., IČ: 042 85 441, se sídlem Opavská 643/15, Ostrava, 721 00 Ostrava, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 63049, telefon: +420 722 364 249, e-mail: info@yesiamfashion.cz (dále jen „Správce“).

Správce se zavazuje zpracovávat osobní údaje v souladu s právními předpisy, kterými jsou zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) a zákon č. 101/2000 Sb., zákon o ochraně osobních údajů.

 

 1.              Vaše osobní údaje, které zpracováváme:

-          jméno a příjmení, doručovací a fakturační adresa, telefonní číslo, e-mail

-          v případě podnikatelů – fyzických osob též obchodní firma, IČ, DIČ

-          bankovní spojení

-          informace o nakoupených produktech, poskytnutých službách

-          v případě registrace přihlašovací údaje

-          záznamy o chování na internetových stránkách e-shopu, IP adresa, údaje poskytnuté prohlížečem

 

 1.             Účelem zpracování osobních údajů je:

-          plnění uzavřené kupní smlouvy

-          komunikace, zákaznická podpora, upozornění na dostupnost zboží

-          zajištění lepšího provozu internetových stránek a cílení internetové reklamy

-          nepravidelné zasílání informací a obchodních sdělení, tj. zejména informací týkajících se nabízení výrobků či služeb, reklamy či vybízející k návštěvě internetových stránek či informace určené k přímé či nepřímé podpoře zboží či služeb nebo image

 

 1.             Zákonným důvodem pro zpracování osobních údajů je

-          plnění smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR

-          plnění právní povinnosti správce dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR

-          oprávněný zájem správce dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Oprávněným zájmem Správce je zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu.

 

 1.             Doba zpracování osobních údajů je:

-          po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích z kupní smlouvy, tj po dobu objednávky a záruční doby

-          po dobu 1 roku od skončení záruční doby z důvodu řešení potenciálních sporů

-          po dobu 10 let v souladu s právními předpisy v případě účetních dokladů,

-          po dobu 5 let za účelem přímého marketingu, pokud nám neudělíte souhlas s dalším zpracováním

 

 1.              
 2.              
 3.              
 4.             Automatizované rozhodování na základě osobních údajů:

-          v rámci tohoto zpracování k němu nedochází

 

 1.             Osobní údaje budou poskytnuty následujícím třetím osobám:

-          poskytovatelé přepravních a platebních služeb dle vybraného způsobu doručení a platby

-          další zpracovatelé na základě písemné smlouvy se Správcem, zajišťující zachování práv subjektů osobních údajů

 

Osobní údaje mohou být dále předány příslušným orgánům veřejné moci za účelem splnění povinností Správce, vyplývajících z právních předpisů.

 

Dovolujeme si Vás rovněž informovat, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

 1.      Marketing

Pokud jste si tuto možnost při objednávce vybrali, na základě provedeného nákupu Vám zasíláme obchodní sdělení ohledně obdobných produktů, jako jste si koupili. Zasílání těchto obchodních sdělení můžete vždy zrušit prostřednictvím odkazu pro odhlášení, který naleznete v každém emailu.

Pokud nejste naším zákazníkem nebo poté, co uplyne pět let od poslední objednávky, za účelem zasílání marketingových sdělení zpracováváme Vaše osobní údaje výhradně na základě Vašeho souhlasu.

 

 1.      Informace o užívání souborů cookies

Za účelem zlepšení služeb, které Vám poskytujeme, využívají naše stránky soubory cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které ukládají informace ve vašem prohlížeči. Tyto soubory identifikují specifické informace z předchozích návštěv na webových stránkách.

 

Cookies pomáhají zejména:

-          pro správnou funkčnost našich stránek,

-          k lepšímu přizpůsobení naší nabídky Vašim požadavkům,

-          pro zapamatování přihlašovacích údajů, abyste je nemuseli opakovaně zadávat.

 

Podle funkce se cookies dělí na:

-          esenciální, které jsou nutné pro základní funkčnost webu.

-          konverzní a sledovací, které umožňují analyzovat výkon různých prodejních kanálů,

-          analytické, které pomáhají zvyšovat kvalitu našich stránek,

-          remarketingové, které slouží pro personalizaci obsahu reklam a jejich správné zacílení.

 

Některé soubory cookies mohou shromažďovat informace, které jsou následně využity třetími stranami a které např. podporují naše reklamní aktivity (tzv. „cookies třetích stran“). Podle těchto údajů Vás však nelze identifikovat.

 

Používání cookies lze nastavit pomocí vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů je automaticky přijímá již ve výchozím nastavení. Pomocí nastavení vašeho webového prohlížeče je můžete zcela zakázat nebo povolit užívání jen některých cookies.

 

 

V Ostravě dne 25.5.2018

 

Tyto webové stránky ukládají v souladu se zákony na Vaše zařízení soubory, obecně nazývané cookies. Používáním těchto stránek s tím vyjadřujete souhlas. Více informací o cookies.